Privacybeleid

Technische informatie

Over het algemeen kan onze website bezocht worden zonder dat uw persoonsgegevens aan ons worden doorgegeven. Evenals veel andere websites verzamelt deze website wel automatisch bepaalde niet-identificeerbare informatie over de gebruikers van de website.

Het IP-adres van uw Internet Service Provider, datum en tijd van toegang tot de website, eventueel het internetadres van de website vanwaar u rechtstreeks bent doorgelinkt naar onze website, het besturingssysteem dat u gebruikt, de onderdelen van de website die u bezoekt, de pagina’s van de website die u heeft bezocht en de informatie die u heeft bekeken, en het materiaal dat u opstuurt of download van de website.

Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer van de website en systeembeheerder, en om de website nog te verbeteren.

Bij BOA Careers gaan we zorgvuldig om met jouw privacy. In ons privacy statement staat beschreven hoe wij dit doen. Ons privacy statement is opgesteld naar de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en is van toepassing op de diensten van BOA Careers Wanneer je gebruik maakt van de diensten van BOA Careers, ga je automatisch akkoord met ons privacy statement.

Cookies

BOA Careers maakt gebruik van cookies en web statistieken. Dat doen we om te kijken hoe bezoekers onze website gebruiken. Deze informatie helpt ons om de site te verbeteren. Een cookie is een bestand dat op uw computer wordt opgeslagen. Bij een vervolgbezoek op onze website kunnen deze cookies worden herkend.

Hoe gaan we met jouw gegevens om.

BOA Careers verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Telefoonnummer(s)
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Curriculum Vitae (cv), motivatiebrief, informatie over opleidingen, trainingen, stage-ervaring en werkervaring
 • Diploma’s, personele documenten, pasfoto, video-sollicitatie, kopie van ID bewijs of paspoort, ID-/paspoortnummer
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Gegevens over beschikbaarheid en verlof
 • Gegevens van zakelijke relaties waaronder bedrijfsnaam, adres, e-mailadressen, telefoonnummers
 • Namen, contactgegevens en functies van contactpersonen van zakelijke relaties
 • Overige gegevens die te maken hebben met personeels-, salaris- en verzuimadministratie
 • Overige gegevens die wettelijk vereist zijn, of waar u toestemming voor hebt gegeven.
 • Overige persoonsgegevens die wij verwerken.

BOA Careers kan de volgende persoonsgegevens van jou verwerken:

 • Overige gegevens die wettelijk vereist zijn, of waar u toestemming voor hebt gegeven.
 • Burgerservicenummer (BSN) *ten bate van het afhandelen van jouw betaling
 • Foto *Indien je je foto uploadt (dit is vrijwillig), geef je daarmee toestemming voor het bewaren en publiceren daarvan|
 • Videosollicitatie *Indien je en video sollicitatie verzend (dit is vrijwillig), geef je daarmee toestemming voor het bewaren en publiceren daarvan

Waarom zijn deze gegevens nodig?

Om onze dienstverlening optimaal te kunnen uitvoeren verzamelen wij jouw gegevens.

Hieronder verstaan wij:

 • Werkgevers en werknemers samen te brengen.
 • Jouw geschiktheid te beoordelen m.b.t. uitzendwerk, tijdelijk- of vast werk.
 • Het selecteren van vacatures voor stages, vakantiebanen, bijbanen en fulltime banen en het verzenden hiervan per e-mail aan ingeschreven kandidaten.
 • Opdrachten bij opdrachtgevers vast te leggen.
 • Pre-employment screenings uit te voeren ten behoeve van onze opdrachtgevers.
 • Ter bevordering van jouw persoonlijke ontwikkeling (bijvoorbeeld m.b.t. trainingen en/of opleidingen).
 • Arbeidsuren vast te leggen.
 • Betalingen te verwerken.
 • Je op de hoogte te houden van nieuwe vacatures, aanbiedingen, producten en diensten van Uitzendbureau B.V..nl en nader te noemen derde partijen.
 • Service te verlenen die je nodig hebt wanneer je gebruik maakt van onze dienstverlening (bijvoorbeeld bij de verstrekking van een vergeten wachtwoord).
 • Interne- accountants- en kwaliteitscontroles en bedrijfsveiligheid te kunnen verzorgen;
 • Subsidies, premiekortingen, etc. aan te vragen.
 • Wet- en regelgeving na te leven, waaronder identificatie, arbeidswetgeving, en fiscale- en sociale zekerheidswetgeving

Wij verzamelen en/of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan hierboven beschreven, tenzij we hiervoor vooraf jouw toestemming hebben verkregen.

Hoe lang worden jouw gegevens bewaard?

BOA Careers bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

 Type gegevens Type situatie    
Bij uitschrijving maar niet gewerkt Bij uitschrijving en wel gewerkt Ingeschreven, niet gewerkt en 2 jaar na laatste contact Ingeschreven, gewerkt en 2 jaar na laatste contact of dienstverband
Werknemer gegevens
(NAW, BSN, IBAN)
4 weken 5 jaar 1 jaar 5 jaar
Sollicitatie/bemiddelingsgegevens 4 weken 4 weken  1 jaar 1 jaar
Overige persoonsgegevens 4 weken 4 weken  1 jaar 1 jaar
Verzuimgegevens nvt 2 jaar (niet ER)
5 jaar (ER-ZW)
10 jaar (ER-WGA)
nvt 2 jaar (niet ER)
5 jaar (ER-ZW)
10 jaar (ER-WGA)
Fiscale gegevens nvt 7 jaar nvt 7 jaar

 

Wie heeft er toegang tot jouw gegevens?

 • Medewerker van BOA Careers waaronder een recruiter.
 • Nader te noemen derde partijen.

Aan welke derde partijen kunnen jouw gegevens worden verstrekt?

BOA Careers deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Daarnaast verstrekt BOA Careers jouw persoonsgegevens aan onderstaande derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

 • Betalende opdrachtgevers die op zoek zijn naar uitzendkrachten of werknemers.
 • Bij wettelijke verplichting, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of vonnis, aan partijen die hier recht op hebben.
 • Wij verstrekken geen informatie aan andere derde partijen dan hierboven beschreven.

Persoonsgegevens inzien, wijzigen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door BOA Careers en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Automatisch gegenereerde gegevens – Cookies

De website BOA Careers maken gebruik van cookies.

BOA Careers gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. BOA Careers gebruikt cookies met een technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat, uitgezonderd de technisch noodzakelijke. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee

Beveiliging en aansprakelijkheid

BOA Careers doet er alles aan om jouw gegevens goed te beveiligen. BOA Careers is echter niet verantwoordelijk voor het doen en laten van partijen waarvan links op bovengenoemde websites in haar netwerk staan. BOA Careers is daarnaast gerechtigd om zonder vooraf aangegeven reden informatie op de bovengenoemde websites in haar netwerk te wijzigen of te verwijderen. BOA Careers is niet verantwoordelijk voor beschikbaarheid van of toegang tot bovengenoemde websites in haar netwerk.

Hoewel wij verder ons uiterste best doen om jouw persoonsgegevens te beschermen, dien jij je ervan bewust te zijn dat het verzenden van informatie via het internet nooit volledig veilig is en kunnen wij de veiligheid van jouw persoonsgegevens die naar de BOA Careers website of een derde worden verzonden, niet garanderen; om deze reden is iedere overdracht op eigen risico. Wij zullen strenge operationele procedures en adequate, technische en bedrijfsorganisatorische beveiligingsmaatregelen toepassen om ongeoorloofde toegang, verandering, verwijdering of overdracht van persoonsgegevens te voorkomen.

Veranderingen m.b.t. dit privacy statement

Deze versie van het privacy statement is opgesteld in mei 2018. Aanpassingen en/of veranderingen in onze dienstverlening, op deze website, of in wetgeving, kunnen  leiden tot veranderingen in dit privacy statement. Wij raden je daarom aan om dit privacy statement regelmatig te raadplegen.

Vragen, feedback en/of klachten

BOA Careers neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Deze site gebruikt cookies om de beste ervaring te garanderen. Door deze website te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik ervan.

Ok

Website ontworpen door Broodman Ondersteuning & Advies