Service Technician

in: Regio Antwerpen
contract tijdelijk
Startdatum: Zo spoedig mogelijk

De Service Technicus is verantwoordelijk voor het reviseren van mechanische afdichtingen en aanverwante activiteiten in een zeer professionele afdichtingsreparatieomgeving. Taken: Demontage en reiniging van mechanische afdichtingen en onderdelen in reparatie., Inspectie van mechanische afdichtingen en afdichtingspatronen., Bereid de storing voor van onderdelen die nodig zijn voor de reparatie in overeenstemming met de analyseprocedures voor de reparatie van afdichtingen., Monteer en repareer mechanische afdichtingen en afdichtingspatronen in overeenstemming met de tekeningen en specificaties van e opdrachtgever, inclusief lokaal vervaardigde metalen onderdelen, gerepareerde metalen en niet-metalen onderdelen indien nodig., Testen van mechanical seals en seal cartridges volgens onze opdrachtgever specificaties., Beheer lokale inventaris van afdichtingsreserveonderdelen voor zowel contractuele als transactionele reparaties., Naleving van het HSE-beleid en het onderhouden van een goede huishouding van werkplaats, gereedschappen, apparatuur enz., Kennis van afdichtingsfoutmodi is een voordeel

Meer / Solliciteren

Sales Engineer Belgie

in: Regio Antwerpen
contract onbepaalde tijd
Startdatum: Zo spoedig mogelijk

De Sales Engineer België maakt deel uit van het sales en calculatie team en rapporteert aan de Managing Director. De Sales Engineer België onderhoudt vooral contacten met klanten, prospecten en collega’s. Taken en Verantwoordelijkheden:   Algemeen: Naast het onderhouden en actief bewerken van de bestaande klantenportefeuille, ga je ook op zoek naar nieuwe opportuniteiten bij prospecten en slapende klanten., Je houdt vinger aan de pols in de markt en hebt voeling met potentiële noden van de klant om op die manier een duurzame groei te kunnen realiseren., Je probleemoplossend vermogen stelt je in staat mee te denken met de klant en concrete oplossingen uit te werken. Projecten zijn sterk uiteenlopend; van reparatiewerken, shut-downs tot uitbreidingen en nieuwbouwprojecten., Je bent een volwaardige gesprekspartner op verschillende niveaus (aankoper, engineer, ploegleider, onderhoudstechnieker) en bouwt een sterk netwerk op., Je helikoptervisie zorgt voor een strikte opvolging van projecten, waarbij je inzake offertes en calculaties ondersteund wordt door de binnendienst en geregeld op kantoor bent om de voortgang te bewaken en samen te werken naar een uitstekende klantenservice., Je werkt jaarlijks samen met de Managing Director een verkoopplan uit., Veiligheid en kwaliteit:, Op positieve wijze bijdragen en deelnemen aan het veiligheidsbeleid en kwaliteitsbeleid binnen de ondernemingZorg dragen voor de eigen veiligheid en die van alle betrokken personen

Meer / Solliciteren

Administratief medewerker werven

in: Regio Antwerpen
contract onbepaalde tijd
Startdatum: Zo spoedig mogelijk

Je bent een graag geziene duizendpoot en staat de werfleiders en calculators graag bij met het uitvoeren van hun administratieve taken. Dit varieert van het ingeven en controleren van de prestaties van de werknemers tot het registreren en opvolgen van digitale werkopdrachten en afrekeningen die zijn ingediend bij de opdrachtgever. Daarnaast breng je de nodige documenten, meldingen, en allerlei andere voorkomende administratieve zaken in orde. Je rapporteert hierover aan je werf -en projectleider.

Meer / Solliciteren

Afrekenaar Wegenbouw

in: Regio Antwerpen
contract onbepaalde tijd
Startdatum: Zo spoedig mogelijk

Nadat de infrastructuurwerken op de werf zijn uitgevoerd, reikt de Werfleider/Projectleider jou de nodige gegevens aan om de uitgevoerde werken samen met hem af te rekenen. Je bent goed met Excel om daar overzichtelijk je afrekeningen in op te maken. Je weet alles goed en overzichtelijk te documenteren om de afrekening zo volledig én juist mogelijk op te maken. Je gaat regelmatig buiten op de werfsite waar de werken zijn uitgevoerd om deze digitaal op te meten. Vervolgens worden de afrekeningen binnen gebracht bij de klant ter goedkeuring door jou of je werfleider, voor facturatie. Je rapporteert rechtstreeks aan je werfleider/projectleider. De  graafkranen werken voornamelijk met 3-D sturing. Jij maakt voor de machinist digitaal (opmeting) terreinmodellen aan met een GPS ontvanger en/of Total Station, die jij vervolgens voor hem importeert in zijn 3-D sturing van de kraan.  

Meer / Solliciteren

Sales Support Engineer

in: Regio Rotterdam
contract tijdelijk
Startdatum: Zo spoedig mogelijk

In samenwerking met de verkoop buitendienst, inkoopafdeling bij onze klant en andere vestigingen van hen te komen tot een verantwoorde technische en commercieel aantrekkelijke oplossing voor klanten op de toepassing van standaard product portfolio, alsmede de orderverwerking van deze producten in SAP. Aannemen en uitwerken van technisch aanvragen en opdrachten, Opvolging van offerte- en orderdossiers met de klant (in samenspraak met de Account Manager., Uitwerken van offertes voor reservedelen en/of ombouwvoorstel van mechanical seals, koppelingen, filters, en overige product groepen in SAP, op basis van door de klant of Account Manager verstrekte informatie, Order review, orderverwerking en begeleiden in het SAP business systeem, Communicatie intern en extern, Back up bij afwezigheid van een van de overige team leden, Regelmatige afstemming met Supervisor en de Internal Sales Manager., Ondersteunt de doelstellingen van het EHS&S beleid van de onderneming en past de regelgeving op correcte wijze toe, Besteedt continu aandacht aan de kwaliteitszorg.

Meer / Solliciteren

Service Technician

in: Regio Rotterdam
contract tijdelijk
Startdatum: Zo spoedig mogelijk

De Service Technicus is verantwoordelijk voor het reviseren van mechanische afdichtingen en aanverwante activiteiten in een zeer professionele afdichtingsreparatieomgeving. Taken: Demontage en reiniging van mechanische afdichtingen en onderdelen in reparatie., Inspectie van mechanische afdichtingen en afdichtingspatronen., Bereid de storing voor van onderdelen die nodig zijn voor de reparatie in overeenstemming met de analyseprocedures voor de reparatie van afdichtingen., Monteer en repareer mechanische afdichtingen en afdichtingspatronen in overeenstemming met de tekeningen en specificaties van e opdrachtgever, inclusief lokaal vervaardigde metalen onderdelen, gerepareerde metalen en niet-metalen onderdelen indien nodig., Testen van mechanical seals en seal cartridges volgens onze opdrachtgever specificaties., Beheer lokale inventaris van afdichtingsreserveonderdelen voor zowel contractuele als transactionele reparaties., Naleving van het HSE-beleid en het onderhouden van een goede huishouding van werkplaats, gereedschappen, apparatuur enz., Kennis van afdichtingsfoutmodi is een voordeel

Meer / Solliciteren

Cad Engineer

in: Regio Rotterdam
contract tijdelijk
Startdatum: Zo spoedig mogelijk

Het maken van diverse tekeningen op basis van specificaties van de klant. Voorsteltekeningen maken en op verzoek van de klant aanpassen. De werkzaamheden worden uitgevoerd op de afdeling Engineering, rapporterend aan de Managers Engineering, SCM, Service & QEHS.Taken Ontwerpen van constructies (installatietekeningen) en detailleren van onderdelen, Ontwerpen/afmetingen van collega's controleren , Zelfstandig verwerken van wijzigingsverzoeken , Verwerken van verzoeken tot wijziging van bestaande structuren , Werken aan meerdere opdrachten, variërend in lengte en complexiteit , Ervoor zorgen dat alle tekeningen en technische opdrachten/ontwerpen duidelijk en volledig zijn en geen vragen oproepen , Ondersteunen van de verkoopafdeling, de Service en Performance Plus met behulp van voorsteltekeningen , Telefonische contacten met diverse afdelingen en verwerken van aanvragen voor aanlevering van bestaande tekeningen , Contacten met productie bij problemen en/of onduidelijkheden tijdens productie

Meer / Solliciteren

Betonwerker in de wegenbouw

in: Regio Antwerpen
contract onbepaalde tijd
Startdatum: Zo spoedig mogelijk

Betonwapening plaatsen volgens plan, Geprefabriceerde bouwelementen plaatsen, Houten bekisting maken voor betonconstructies, Ijzervlechten , Metalen staven tot wapening aanbrengen, knippen, buigen en verbinden, op maat maken, Kimplaat aanbrengen en stekeinden inboren, Leidingen mee instorten in putwanden, Stortklaar beton verwerken en verdichten, Ontkisten

Meer / Solliciteren

Calculator

in: Regio Antwerpen
contract onbepaalde tijd
Startdatum: Zo spoedig mogelijk

De calculator maakt deel uit van het sales en calculatie team en rapporteert aan de managing director. Taken en Verantwoordelijkheden: Algemeen: Het opstellen van een (project)begroting met behulp van Access en Excel, Prijzen aanvragen bij leveranciers en andere stakeholders en deze beoordelen, Het uitwerken van offertes en deze bespreken met de opdrachtgever in samenspraak met het salesteam, Het verwerken van de opdracht in het ERP systeem, Overdracht van het project naar het projectteam voor uitvoering, Kunnen interpreteren van isometrische tekeningen, lay-outs etc., In- en extern overleg voeren, Incidenteel opdrachtgevers bezoeken, Veiligheid en kwaliteit: Op positieve wijze bijdragen en deelnemen aan het veiligheidsbeleid en kwaliteitsbeleid binnen de onderneming, Zorg dragen voor de eigen veiligheid en die van alle betrokken personen, Op de juiste wijze gebruik maken van arbeidsmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen zonder beveiligingen en beschermingen niet verwijderen

Meer / Solliciteren

QHSE- Manager / Preventieadviseur

in: Regio Antwerpen
contract onbepaalde tijd
Startdatum: Zo spoedig mogelijk

De QHSE-Manager heeft een overkoepelende, aansturende en coachende  rol op het vlak van veiligheid, kwaliteit, gezondheid, welzijn op het werk en milieu en neemt daarrond de nodige acties  (proactief / preventief / correctief). Dit geldt zowel voor de activiteiten in de werkplaats als op de bouwplaats bij hun klanten in België en Nederland. De QHSE Manager heeft een overkoepelende functie en rapporteert aan de managing director. Contacten :   De QHSE Manager onderhoudt vooral contacten met collega’s zowel intern als on site. Verder zijn er  vooral contacten met de klant on site. Taken en Verantwoordelijkheden: In samenspraak met de directie bepaal je mee de te bereiken doelen m.b.t. QHSE thema’s en ziet erop toe dat de doelstellingen ook daadwerkelijk wordt omgezet en/of nageleefd. , Je bewaakt de bedrijfsprocessen conform de opgestelde ISO en VCA** procedures en stuurt bij daar waar nodig. Daarnaast begeleid je ook de ISO en VCA audits. , Je volgt de regel- en wetgeving in de domeinen die je zijn toevertrouwd en maakt de vertaalslag naar de activiteiten van onze klant. , Je ondersteunt de collega’s met het opstellen van taak-risico-analyses en VGM-projectplannen. Bij grotere installatieprojecten, neem je binnen het projectteam heel nadrukkelijk de rol van verantwoordelijke voor veiligheid en kwaliteit. , Je analyseert zowel kwaliteitsissues als (bijna-)incidenten en ongevallen, zodat de basisoorzaken structureel kunnen aangepakt worden. , Je zorgt voor de informatieverspreiding m.b.t. QHSE ; niet alleen binnen de eigen organisatie, maar desgevallend ook bij de subcontractors. 

Meer / Solliciteren

Machinist Mobiele Graafkraan

in: Regio Antwerpen
contract onbepaalde tijd
Startdatum: Zo spoedig mogelijk

Je bent kraanmachinist voor grondverzet in de wegenbouw, veelzijdig inzetbaar, houdt van afwisseling en voelt je één met jouw eigen machine. Nivelleren, riool- of kabelsleuven uitgraven, aanvullen van putten, beschoeiing zet, riolering aanleggen, taluds maakt, of; je probeert het zo perfect mogelijk uit te voeren. Je werkt geconcentreerd en nauwkeurig want soms heb je maar weinig speelruimte.Het zelfstandig bedienen van je “eigen moderne machine”, het voorbereiden en controle van je werk doe je samen met je vaste werfleider op de werf.Een goede communicatie met je vaste collega bij de kraan vind jij een ‘must’. Je zorgt, samen met onze technische dienst, voor het onderhoud aan je machine.

Meer / Solliciteren

Monteur-Lasser pijpleidingen

in: Regio Antwerpen
contract onbepaalde tijd
Startdatum: Zo spoedig mogelijk

Je staat in voor (de-)montage van kunststof leidingsystemen, spools en voert herstellingen uit aan kunststof tanks en apparaten. Na nodige opleiding, zal je kunststof laswerken en lamineer activiteiten uitvoeren. Je werkt nauw samen met 1ste Monteur, de Meewerkende Voorman en/of Montageleider en voert (de-) montage werkzaamheden correct en veilig uit aan de hand van mondelinge instructies, montagetekeningen (vb. isometrische tekeningen), besteklijsten etc.

Meer / Solliciteren

Projectleider in de wegenbouw

in: Regio Antwerpen
contract onbepaalde tijd
Startdatum: Zo spoedig mogelijk

Jouw specialiteit is om met jouw kennis onze klant te ‘ontzorgen’. Je staat in van voor de oplevering van hoge kwaliteitsprojecten, bent proactief bezig met de planning, technische als financiële opvolging van je projecten.   Het is je prioriteit om met onze klanten, studiebureau’s, leveranciers en onderaannemers steeds een partnership aan te gaan om zo een vertrouwelijke langdurige relatie op te bouwen. Je pakt dit aan door constant aan je team te bouwen en te integreren waar nodig. Je begeleidt de calculatie, werkvoorbereiding, de analyse van bestekken en plannen, je werfleiders en hun ploegen, de planning van zowel personeel als materieel, het inkoopbeleid en de keuze van eventuele onderaannemers. Je communiceer vlot met verschillende interne diensten binnen het bedrijf. Je bent het gezicht bij jouw opdrachtgevers en aangezien je direct aan de directie rapporteert, zit je dus “dicht bij het vuur”. Je maakt deel uit van het managementteam en overlegt mee over de planning, financiële zaken, personeelszaken, nodige investeringen.

Meer / Solliciteren

Meewerkend Tractorchauffeur in de wegenbouw

in: Regio Antwerpen
contract onbepaalde tijd
Startdatum: Zo spoedig mogelijk

Je bestuurt ‘jouw tractor’ en kar op de terreinen en helpt tussendoor mee bij het uitvoeren van de werkzaamheden op de werkvloer. Je vervoert zand, grond, puin, of rijdt met de waterwagen rond om het terrein te besproeien.

Meer / Solliciteren

Werkplaatsmedewerker kunststofsector

in: Regio Antwerpen
contract onbepaalde tijd
Startdatum: Zo spoedig mogelijk

Prefabriceren van leidingdelen, het samenstellen van kunststofsegmenten tot een eindproduct, Voert de werkzaamheden correct en veilig uit aan de hand van werkmappen met tekeningen (vb. isometrische tekeningen) etc., Verricht kunststof lamineer- en lasactiviteiten, Toezicht op de veiligheid van de eigen werkplek alsook andermans werkplek en collega’s, Tijdig gereed melden van de werkzaamheden aan zijn directe chef, Signaleren van tekortkomingen en afwijkingen en deze in overleg met zijn directe chef correct afhandelen, alsook het aangeven van fouten op tekeningen, Zorgdragen voor de ter beschikking gestelde gereedschappen, Medeverantwoordelijkheid dragen voor het eindresultaat van het werk

Meer / Solliciteren

Asfalt walsmachinist

in: Regio Antwerpen
contract onbepaalde tijd
Startdatum: Zo spoedig mogelijk

Je werkt in teamverband en communiceert daarom veel met de balkman, asfaltafwerkers en walsmachinist. Jij bent verantwoordelijk voor jouw asfaltmachine. Laden, lossen, gebruiksklaar maken, schoonmaken, doe jij zelf. Jij bent ten slotte de specialist op deze machine. Bij storingen staat onze eigen Technische Dienst je bij. Je hebt ervaring met het leggen van zowel machinaal asfalt, als handasfalt. Bestaande asfaltherstellingen en nieuwe projecten aanleggen heb je al eerder gedaan.

Meer / Solliciteren

Uitvoerder-Werfleider in de wegenbouw

in: Regio Antwerpen
contract onbepaalde tijd
Startdatum: Zo spoedig mogelijk

Je analyseert het dossier, stelt mee de planning op, weet je rendementen te halen, bewaakt de kosten, de kwaliteit en de vooruitgang der werken, je adviseert de opdrachtgever op technisch gebied en maakt prijsafspraken met de leverancier. Je werf situeert zich in en rond de Antwerpse haven. Je verliest dus amper tijd in de wagen, waardoor je aanwezigheid op de werf optimaal is. Zo kan je steeds pro-actief handelen voordat problemen zich stellen en een hoogstaande kwaliteit van het geleverde werk garanderen!

Meer / Solliciteren

Ploegbaas Betonploeg (Wegenbouw)

in: Regio Antwerpen
contract onbepaalde tijd
Startdatum: Zo spoedig mogelijk

Je werkt in een team samen met onze vakmannen wegenbouw of eventueel met jouw eigen betonploeg. Je bezit volgende competenties:  Een bouwkundig plan lezen, Eenvoudige constructies op de werf uitzetten, Betonwapening plaatsen volgens plan, Geprefabriceerde bouwelementen plaatsen, Houten bekisting maken voor betonconstructies, Ijzervlechten , Metalen staven tot wapening aanbrengen, knippen, buigen en verbinden, op maat maken, Kimplaat aanbrengen en stekeinden inboren, Leidingen mee instorten in putwanden, Stortklaar beton verwerken en verdichten, Ontkisten, Dit alles volgens de kwaliteit-, veiligheid-, gezondheid- en milieuvoorschriften toepassen

Meer / Solliciteren

Straatmaker

in: Regio Antwerpen
contract onbepaalde tijd
Startdatum: Zo spoedig mogelijk

Zonder goede straatmakers komen ze nergens in België.Overal worden wegen, opritten, stoepen, woonerven, parkeervakken en rotondes aangelegd of vernieuwd. Als het grondwerk is gedaan, maakt de straatmaker het terrein toegankelijk. Het is zwaar werk, dat nauwkeurig wordt uitgevoerd. Bouw je dus graag mee aan infraprojecten en werk je graag met je handen?  Lekker zelfstandig, buiten in een klein tof team? Ben je sterk, heb je een goede fysiek, en kun je lang nauwkeurig werken. Dan ben jij onze juiste man op de juiste plaats. We leggen straatwerk met de hand of mechanisch. Ook stel je banden en kolken, plaats je borduren, banden, tegels, en voer je reparaties uit. Na het straten wordt de verharding ingeveegd en afgetrild.

Meer / Solliciteren

Vakman Wegenbouw/ Grondwerker

in: Regio Antwerpen
contract onbepaalde tijd
Startdatum: Zo spoedig mogelijk

Jouw taken: Graafwerk bij de kraan, Riolering aansluiten, Buizen leggen, Kolken plaatsen, Plaatsen van borduurs en goten, Leggen van klinkers en tegels, Algemeen voorkomend werk in de wegenbouw

Meer / Solliciteren

Deze site gebruikt cookies om de beste ervaring te garanderen. Door deze website te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik ervan.

Ok

Website ontworpen door Broodman Ondersteuning & Advies