Monteur Sprinkler

in: Heel Nederland
contract onbepaalde tijd
Startdatum: Zo spoedig mogelijk

Je bent veel op de weg als onze monteur sprinkler installaties. Je bezoekt verschillende locaties in de regio, van winkelpanden tot grote kantorencomplexen. Daar los je technische storingen op en voer je onderhoudswerkzaamheden uit aan beveiligingsinstallaties. Dat doe je door de beste service te leveren. Je overlegt met de service coördinator voor de dagelijkse planning en de benodigde materialen.

Meer / Solliciteren

BIM Modelleur Sprinkler

in: Zuid Holland
contract onbepaalde tijd
Startdatum: Zo spoedig mogelijk

Als BIM modelleur/coördinator sprinkler ben je verantwoordelijk voor het technisch uitwerken en het doorrekenen van technische installaties met de daarbij behorende systemen. Je werkt heel nauw samen met de system engineer safety – sprinkler die verantwoordelijk is voor het technisch ontwerp van projecten. Je bent gericht op de praktijk helpt mee om de technische ontwerpen om te zetten in projectdossiers waarmee projecten kunnen worden uitgevoerd. Ter ondersteuning zet je technische ontwerpen om in 3D tekeningen als een project is verkocht. Je kan daarbij zelfstandig een BIM protocol opzetten maar je weet ook hoe je binnen BIM protocollen van derden tekeningen moet uitvoeren. Op aangeven van de system engineer werk tevens je bepaalde hydraulische engineeringsvraagstukken zelfstandig uit.Je bent in hoge mate verantwoordelijk voor het tot stand komen van kwalitatief hoogwaardig tekeningenpakket waarmee de projectleider en onderaannemers het project praktisch kunnen uitvoeren. Tijdens de uitvoering van de projecten kan je worden ingezet om deel te nemen aan BIM teams waarin je met andere tekendisciplines samenwerkt aan een groot project. 

Meer / Solliciteren

Engineer Sprinklertechniek

in: Utrecht
contract onbepaalde tijd
Startdatum: Zo spoedig mogelijk

In deze functie ben je verantwoordelijk voor het bijhouden van een tekeningen planning, en hierover stem je af met de projectleider. Je onderhoudt  het contact met de klanten en het Inspectie bureau over de uitvoering van de werkzaamheden of goedkeuring van de tekeningen. Je ontwerpt en calculeert de aanpassingen c.q. uitbreidingen van de installaties en maakt installatietekeningen. Je maakt een werkplanning en signaleert eventuele knelpunten. Het maken van een materiaal overzicht t.b.v. de uitvoering en zorgen dat dit goed geregeld wordt behoort ook tot je takenpakket en het maken van hydraulische berekeningen. Je onderhoudt de contacten met diverse partijen en indien nodig woon je ook vergaderingen bij.

Meer / Solliciteren

Propsal Engineer Sprinkler

in: Utrecht
contract onbepaalde tijd
Startdatum: Zo spoedig mogelijk

Als Proposal Engineer controleer je ingekomen aanvragen en bestekken op volledigheid je vraagt prijzen aan en maakt prijsvergelijkingen. Je maakt een inschatting van de benodigde arbeidsnorm en verzorgt de offerte administratie. De Proposal Engineer is een ‘’spin in het web’’ tussen verkoop, inkoop, de operationele teams op de vestigingen en de klant. Als Proposal Engineer ben je in staat om sprinkler vraagstukken om te zetten in ontwerp en calculatie.

Meer / Solliciteren

2e Monteur Modificatie Sprinklertechniek

in: Regio Breda
contract onbepaalde tijd
Startdatum: Zo spoedig mogelijk

Je assisteert bij het plaatsen van (sprinkler) installaties bij diverse opdrachtgevers en bij het vervangen of uitbreiden van bestaande installaties. Je beantwoordt vragen van de klant en hebt daarbij een klantvriendelijke instelling.    

Meer / Solliciteren

Servicemonteur Elektrotechniek

in: Roosendaal
contract onbepaalde tijd
Startdatum: Zo spoedig mogelijk

Soms word je wakker en weet je niet waar je ’s middags zal zijn. Geen dag is hetzelfde. De ene keer ga je naar een nieuwbouwwijk, de volgende keer sta je vijf verdiepingen hoog in een kantorenpand. Al zie je ook vaak bekende gezichten, omdat je vaak vaste klanten bezoekt. Wat je precies gaat doen? Dat varieert van tl-verlichting vervangen door led-licht tot het aansluiten van een datanetwerk. Hoe je dat precies doet, is vooral aan jou. Je krijgt veel verantwoordelijkheid en stelt zelf prioriteiten. Een dikke plus van jouw job.   Je komt in actie bij storingen en defecte elektrotechnische installaties. Hierbij stel jij de diagnose en verhelp je de storing waar mogelijk zelfstandig;, Je stemt je werk goed af met de klant en zorgt dat de klant zo min mogelijk hinder ondervindt van de werkzaamheden;, Nu je toch op locatie bent, inventariseer je direct de actuele technische staat van de groepenkast, het datanetwerk en de bewegingssensors. Mede dankzij jou kunnen we op tijd het benodigde onderhoud uitvoeren;, Je draait mee in een 24-uursstoringsdienst. Hierbij sta je buiten werktijd paraat om storingen op te lossen.

Meer / Solliciteren

Projectleider Sprinkler Nederland

in: Regio Utrecht
contract onbepaalde tijd
Startdatum: Zo spoedig mogelijk

In deze uitdagende functie hou jij je bezig met de technische, financiële en organisatorische zaken van een project., Je bent het aanspreekpunt voor de opdrachtgevers en beheert het contract., Je regelt de uitvoering van de werkzaamheden en bewaakt dat de afspraken worden nagekomen, Je bent verantwoordelijk voor de kwaliteit en het rendement van de projecten, Uiteraard bezoek je regelmatig de projectlocatie en heb je overleg met de opdrachtgevers, projectleiders en het uitvoerende personeel. 

Meer / Solliciteren

Calculator Werktuigbouwkunde

in: Regio Roosendaal
contract onbepaalde tijd
Startdatum: Zo spoedig mogelijk

Of het nu om de bouw van een persluchtinstallatie bij een productiebedrijf gaat of de aanleg van sanitaire voorzieningen in een zorginstelling: een goede voorbereiding is het halve werk. Zodra we een aanvraag binnenkrijgen voor de aanleg van werktuigbouwkundige installaties in een distributiehal of nieuw kantoor binnenslepen, kom jij in beeld. Jij weet precies wat er nodig is om klanten over de streep te trekken. En je rol houdt niet op bij de voorbereiding van een project. Ook tijdens de bouw kunnen collega’s jouw installatiekennis namelijk goed gebruiken. Samen met de leden van het projectteam, zoals de technisch adviseur en projectleider, beoordeel je of aanvragen in de planning passen en haalbaar zijn binnen de gestelde termijnen., Je berekent met behulp van een calculatieprogramma de kostprijs van werktuigbouwkundige installaties. Hierover heb je intensief contact met het projectteam. Gaat het om maatwerk? Dan adviseer je de klant en/of het projectteam over zaken die je tegenkomt, bijvoorbeeld of een planning haalbaar is en of een project teveel risico’s met zich meebrengt., Je stelt een gedetailleerde offerte op, waarbij je ook zorgt voor de begeleidende teksten en technische omschrijvingen., Je legt de werktuigbouwkundige installaties vast in een ontwerp, waarbij je zelf systeemkeuzes maakt en advies geeft, bijvoorbeeld over materialen. Hierbij vraag je ook offertes op bij leveranciers en onderaannemers.

Meer / Solliciteren

Betonwerker(wegenbouw)

in: Regio Antwerpen
contract onbepaalde tijd
Startdatum: Zo spoedig mogelijk

Betonwapening plaatsen volgens plan, Geprefabriceerde bouwelementen plaatsen, Houten bekisting maken voor betonconstructies, Ijzervlechten , Metalen staven tot wapening aanbrengen, knippen, buigen en verbinden, op maat maken, Kimplaat aanbrengen en stekeinden inboren, Leidingen mee instorten in putwanden, Stortklaar beton verwerken en verdichten, Ontkisten, Dit alles volgens de kwaliteits-, veiligheids-, gezondheids- en milieuvoorschriften toepassen.

Meer / Solliciteren

Leidinggevend monteur Sprinkler

in: Regio Zuid en noord Holland
contract onbepaalde tijd
Startdatum: Zo spoedig mogelijk

In deze functie ben je onder andere verantwoordelijk voor het zelfstandig aanleggen en onderhouden van de technische installaties. Je kunt op meerdere projecten tegelijkertijd werkzaam zijn. Je geeft leiding aan de monteurs en zorgt dat je administratie en tijdsverantwoording in orde is.Je zorgt voor de voortgang in de uitvoering op het project vanaf de start van de werkzaamheden tot en met het opleveringstraject. Uiteraard heb je regelmatig afstemming met de opdrachtgever(s) over de uitvoering van het werk. Verder zorg je voor de directe aansturing van het uitvoerende personeel. 

Meer / Solliciteren

2e Monteur Kunststofleidingsystemen

in: Regio Roosendaal
contract onbepaalde tijd
Startdatum: Zo spoedig mogelijk

Taken en Verantwoordelijkheden : Monteert binnen een team, min. onder toezicht van 1ste Monteur,  kunststof leidingsystemen uit aangeleverde componenten of spools enerzijds, en voert anderzijds reparaties uit aan kunststof tanks en apparaten., Voert (de-)montage werkzaamheden correct en veilig uit aan de hand van mondelinge instructies (door 1ste Monteur, de Meewerkende Voorman of Montageleider), montagetekeningen (vb. isometrische tekeningen), besteklijsten etc., Verricht kunststof laswerken en lamineer activiteiten, Toezicht op de veiligheid van de eigen werkplek alsook andermans werkplek en collega’s, andere contractoren of klanten aanspreken op onveilig werken., Het naleven van de door de klant specifiek gestelde regels., Tijdig gereed melden van de werkzaamheden aan zijn directe chef., Signaleren van tekortkomingen en afwijkingen en deze in overleg met zijn directe chef correct afhandelen, alsook het aangeven van fouten op tekeningen., Zorgdragen voor de ter beschikking gestelde gereedschappen., Medeverantwoordelijkheid dragen voor het eindresultaat van het werk., Opdrachtgever op een correcte manier vertegenwoordigen., Specifiek : Monteren leidingsupports, (De-)montage flensverbindingen, Lamineertechnieken (jaarlijks slagen in praktische proef onder toezicht van een extern DVS-gekwalificeerde instructeur), Aanbrengen sterktelaminaat, Optioneel ; repareren / aanbrengen chemische barrière laag, Optioneel ; GRE-lijmverbindingen en laminaatverbindingen, Lastechnieken (minimaal en jaarlijks slagen in praktische proef onder toezicht van DVS-gekwalificeerde instructeur),

Meer / Solliciteren

Werkplaatsmedewerker kunststofsector

in: Regio Roosendaal
contract onbepaalde tijd
Startdatum: Zo spoedig mogelijk

Prefabriceren van leidingdelen, het samenstellen van kunststofsegmenten tot een eindproduct, Voert de werkzaamheden correct en veilig uit aan de hand van werkmappen met tekeningen (vb. isometrische tekeningen) etc., Verricht kunststof lamineer- en lasactiviteiten, Toezicht op de veiligheid van de eigen werkplek alsook andermans werkplek en collega’s, Tijdig gereed melden van de werkzaamheden aan zijn directe chef, Signaleren van tekortkomingen en afwijkingen en deze in overleg met zijn directe chef correct afhandelen, alsook het aangeven van fouten op tekeningen, Zorgdragen voor de ter beschikking gestelde gereedschappen, Medeverantwoordelijkheid dragen voor het eindresultaat van het werk

Meer / Solliciteren

1e Monteur piping en constructie

in: Regio Antwerpen
contract onbepaalde tijd
Startdatum: Zo spoedig mogelijk

Hiervoor is het belangrijk dat je op zelfstandige basis een plan kan lezen en interpreteren. Je gaat een team van een aantal monteurs aansturen, bijsturen en controleren. Je verdeelt de taken en helpt, ondersteunt waar nodig. Voor je vertrekt, controleer je of alle juiste materialen en tekeningen aanwezig zijn voor de job te kunnen uitoefenen. Je beoogt binnen een afgesproken termijn een opdracht uit te voeren, bij problemen overleg je met de projectmanager. Je bent punctueel en zorgt dat de gepresteerde uren en extra materialen correct ingevuld en ondertekend worden (door de klant) op de voorziene bons. Op het einde van de werkzaamheden, doe je met de klant een rondgang en bespreek je eventuele tekortkoming en aanpassingen. Je meld alle issues, aanpassingen, extra materialen, bij de projectmanager. Je draagt zorg voor materiaal en machines en prefereert kwaliteit boven kwantiteit. Je zorgt ervoor dat technische en veiligheidsregels steeds consequent toegepast worden. De montages zullen gebeuren in de atelier, alsook op de verschillende werven, waardoor je voldoende afwisseling hebt.

Meer / Solliciteren

Monteur Rotating Equipement

in: Regio Antwerpen
contract onbepaalde tijd
Startdatum: Zo spoedig mogelijk

Je werkt mee aan revisies, herstellingen en terugplaatsingen van pompen. Je kan ze reviseren adhv een tekening en ze uitlijnen met een laser toestel. Er is een doorgedreven theoretische kennis noodzakelijk en de juiste toleranties en passingen moeten toegepast worden. Je kan revisierapporten opmaken en bent best handig met de computer. Je werkt allen (zelfstandig) of in team aan duidelijk omschreven opdrachten.

Meer / Solliciteren

Werkvoorbereider Elektrisch

in: Regio Antwerpen
contract onbepaalde tijd
Startdatum: Zo spoedig mogelijk

Je rapporteert aan de manager technische dienst.  , Je belangrijkste taken zijn:  , Vlot laten verlopen van onderhoudswerken door het goed inplannen van mens en materialen.Dit in nauw overleg met de manager technische dienst en de onderhoudstechniekers.  , Uitvoeren van administratie rond vergunningen, planning, tijdregistratie en werkinstructies.Je zorgt dat alles klaarstaat en aanwezig is om werkzaamheden te kunnen uitvoeren. (Materiaal, hoogwerker, heftruck,) , Je past technische en veiligheidsregels consequent toe. 

Meer / Solliciteren

Inspecteur Predictive Maintenance

in: Regio Antwerpen
contract onbepaalde tijd
Startdatum: Zo spoedig mogelijk

Je hebt een CAT II behaald (trillingsmetingen) en kan zowel routematige metingen, als trouble shootingen uitvoeren. Deze moeten zowel gemeten, geanalyseerd als in een gestructureerd en overzichtelijk verslag gegoten worden. Soms zal een mondelinge uiteenzetting of een extra verduidelijking noodzakelijk zijn om problemen op te volgen of iets te verduidelijken. Wanneer er een schade opgelopen is, moet er een schadeonderzoek en verbeteringsvoorstel gedaan worden.  Predictief onderhoud is niet enkel gebaseerd op trillingsmetingen, maar zal gecombineerd worden met thermografie (infraroodmetingen), smeertechnieken, ultrasoonmetingen, meerkanaalsmetingen, debietsmetingen, schadeanalyses, continue bewakingssystemen. Kennis over PI procesbeheerssystemen (online), geeft een meerwaarde. Je meet, analyseert en geeft (schriftelijk/mondeling) adviezen aan de klant.

Meer / Solliciteren

Senior Projectleider piping & constructie / machinebouw

in: Regio Antwerpen
contract onbepaalde tijd
Startdatum: Zo spoedig mogelijk

Na een inwerkperiode ben je verantwoordelijk voor de opvolging, de coördinatie en de uitwerking van bestelde projecten. Je werkt een project van A tot Z uit en volgt het op.  Je maakt een project aan, overlegt met de verschillende afdeling en stelt een planning op. Je kijkt de tekeningen na en zorgt dat de bestellingen gemaakt worden. Je volgt de bestellingen en de levertermijnen ook strikt op. Je plant de nodige mensen, materialen, transporten en benodigdheden tijdig in.  Je waakt dat alles volgens plan verloopt en dat veranderingen zowel intern, als extern gecommuniceerd zullen worden. Je geeft leiding aan een projectteam, neemt graag initiatief en werkt probleemoplossend.  Je bewaakt meer –en minderwerken, signaleert afwijkingen en rapporteert adequaat. Je beheerst en bewaakt de projectparameter zoals tijdsduur, budget, inzet van mensen/middelen en de kwaliteit van het eindresultaat.   Je zorgt dat de kwaliteit, opgelegd door de klant door iedereen bekend is en zorgt ervoor dat deze nageleefd wordt.  Je volgt budgetten op en zorgt ervoor dat ze tijdig afgerekend worden. 

Meer / Solliciteren

Pompenmonteur in de Antwerpse haven

in: Regio Antwerpen
contract onbepaalde tijd
Startdatum: Zo spoedig mogelijk

Je kan ze reviseren adhv een tekening en ze uitlijnen met de optiliner. Er is een doorgedreven theoretische kennis noodzakelijk en de juiste toleranties en passingen moeten toegepast worden. Je kan revisierapporten opmaken en bent best handig met de computer. Je werkt allen (zelfstandig) of in team aan duidelijk omschreven opdrachten.

Meer / Solliciteren

Onderhoudsmonteur

in: Regio Antwerpen
contract onbepaalde tijd
Startdatum: Zo spoedig mogelijk

De werkvoorbereider zal de werkzaamheden voorbereiden en de taken verdelen. Je werkt alleen, of in team aan duidelijk omschreven opdrachten, zodat alle problemen, defecten en blokkades gerepareerd of gereviseerd zullen worden.  

Meer / Solliciteren

Zelfstandig servicemonteur brandbeveiliging

in: Regio Roosendaal
contract tijdelijk
Startdatum: Zo spoedig mogelijk

Soms heb je wel vier of vijf verschillende klussen op één dag. Hoe je dat plant? Dat is aan jou. Als servicemonteur bied je de klant een oplossing. Dankzij jouw technische skills kunnen dure machines in bedrijfshallen zo snel mogelijk worden gered wanneer er brand uitbreekt. Je krijgt de mogelijkheid om je te specialiseren in de meest complexe systemen.   Het zelfstandig onderhouden van brand beveiligingsinstallaties zoals brandmeld-en ontruimingsinstallaties en blussystemen, Deelnemen aan de storingsdienst, Service- en onderhoudswerkzaamheden

Meer / Solliciteren